Miasta biorące udział w Turnieju Miast

ilość sekcji: 0
ilość zespołów: 0
ilość sekcji: 5
ilość zespołów: 21
ilość sekcji: 0
ilość zespołów: 0
ilość sekcji: 2
ilość zespołów: 13
ilość sekcji: 2
ilość zespołów: 8
ilość sekcji: 1
ilość zespołów: 4
ilość sekcji: 1
ilość zespołów: 5
ilość sekcji: 2
ilość zespołów: 10
ilość sekcji: 0
ilość zespołów: 0
ilość sekcji: 1
ilość zespołów: 4
ilość sekcji: 0
ilość zespołów: 0
ilość sekcji: 0
ilość zespołów: 0
ilość sekcji: 2
ilość zespołów: 9
ilość sekcji: 2
ilość zespołów: 11
ilość sekcji: 0
ilość zespołów: 0
ilość sekcji: 1
ilość zespołów: 4
ilość sekcji: 2
ilość zespołów: 10
ilość sekcji: 0
ilość zespołów: 0
ilość sekcji: 1
ilość zespołów: 5
ilość sekcji: 1
ilość zespołów: 6
ilość sekcji: 1
ilość zespołów: 6
ilość sekcji: 3
ilość zespołów: 15
ilość sekcji: 1
ilość zespołów: 11
ilość sekcji: 0
ilość zespołów: 0
ilość sekcji: 1
ilość zespołów: 7
ilość sekcji: 0
ilość zespołów: 0
ilość sekcji: 0
ilość zespołów: 0
ilość sekcji: 2
ilość zespołów: 10
ilość sekcji: 1
ilość zespołów: 6
admin@turniej-miast.pl © 2023 turniej-miast.pl